Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Wykaz zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. J. Korczaka w Rudzie Śląskiej

 

Wykaz zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. J. Korczaka w Rudzie Śląskiej

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.09.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.09.2017.pdf[ ]48 kB2017-05-07 11:25
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.08.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.08.2017.pdf[ ]153 kB2017-05-07 11:25
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.07.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.07.2017.pdf[ ]357 kB2017-05-07 11:25
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.06.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.06.2017.pdf[ ]53 kB2017-05-07 11:25
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.05.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.05.2017.pdf[ ]65 kB2017-05-07 11:25
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.10.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.10.2017.pdf[ ]139 kB2017-05-07 11:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.11.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.11.2017.pdf[ ]232 kB2017-05-07 11:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.01.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.01.2017.pdf[ ]141 kB2017-05-07 11:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.02.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.02.2017.pdf[ ]99 kB2017-05-07 11:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.03.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.03.2017.pdf[ ]315 kB2017-05-07 11:27
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.04.2017.pdf)Zarządzenie SP16.021.04.2017.pdf[ ]398 kB2017-05-07 11:27
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.12.2017 - w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji inwenta)Zarządzenie SP16.021.12.2017 - w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji inwenta[ ]444 kB2018-03-17 11:29
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.13.2017 - w sprawie harmonogramu rekrutacji do klasy czwart)Zarządzenie SP16.021.13.2017 - w sprawie harmonogramu rekrutacji do klasy czwart[ ]65 kB2018-03-17 11:29
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.14.2017 - w sprawie przeniesień dokonanych w planie finanso)Zarządzenie SP16.021.14.2017 - w sprawie przeniesień dokonanych w planie finanso[ ]45 kB2018-03-17 11:29
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.15.2017 - w sprawie przeniesień dokonanych w planie finanso)Zarządzenie SP16.021.15.2017 - w sprawie przeniesień dokonanych w planie finanso[ ]44 kB2018-03-17 11:30
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.16.2017 - w sprawie egzaminu na kartę rowerową.pdf)Zarządzenie SP16.021.16.2017 - w sprawie egzaminu na kartę rowerową.pdf[ ]52 kB2018-03-17 11:30
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.17.2017 - w sprawie przeniesień w planie finansowym dochodó)Zarządzenie SP16.021.17.2017 - w sprawie przeniesień w planie finansowym dochodó[ ]46 kB2018-03-17 11:30
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.18.2017 - w sprawie przeniesień w planie finansowym dochodó)Zarządzenie SP16.021.18.2017 - w sprawie przeniesień w planie finansowym dochodó[ ]44 kB2018-03-17 11:30
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.19.2017 - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla )Zarządzenie SP16.021.19.2017 - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla [ ]51 kB2018-03-17 11:30
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.20.2017 - w sprawie regulaminu stołówki szkolnej.pdf)Zarządzenie SP16.021.20.2017 - w sprawie regulaminu stołówki szkolnej.pdf[ ]228 kB2018-03-17 11:31
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.21.2017 - w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dot. d)Zarządzenie SP16.021.21.2017 - w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dot. d[ ]145 kB2018-03-17 11:31
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.22.2017 - w sprawie określenia zadań nauczycieli wychowania)Zarządzenie SP16.021.22.2017 - w sprawie określenia zadań nauczycieli wychowania[ ]45 kB2018-03-17 11:31
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.23.2017 - w sprawie wprowadzenia zasad podziału kosztów.pdf)Zarządzenie SP16.021.23.2017 - w sprawie wprowadzenia zasad podziału kosztów.pdf[ ]82 kB2018-03-17 11:31
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.24.2017 - w sprawie opiniowania dni dodatkowo wolnych.pdf)Zarządzenie SP16.021.24.2017 - w sprawie opiniowania dni dodatkowo wolnych.pdf[ ]106 kB2018-03-17 11:31
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.25.2017 - w sprawie wprowadzenia regulaminu dyżurów nauczyc)Zarządzenie SP16.021.25.2017 - w sprawie wprowadzenia regulaminu dyżurów nauczyc[ ]217 kB2018-03-17 11:32
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.26.2017 - w sprawie przeniesień dokonanych w planie finanso)Zarządzenie SP16.021.26.2017 - w sprawie przeniesień dokonanych w planie finanso[ ]45 kB2018-03-17 11:32
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.29.2017 - zamówienie publiczne na dostawę artykułów spożywc)Zarządzenie SP16.021.29.2017 - zamówienie publiczne na dostawę artykułów spożywc[ ]90 kB2018-03-17 11:32
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.28.2017 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf)Zarządzenie SP16.021.28.2017 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf[ ]107 kB2018-03-17 11:32
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.27.2017 - w sprawie wycofania mylnie wpisanych pozostałych )Zarządzenie SP16.021.27.2017 - w sprawie wycofania mylnie wpisanych pozostałych [ ]51 kB2018-03-17 11:32
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.30.2017 w sprawie ustalenia procedury organizacji i udziela)Zarządzenie SP16.021.30.2017 w sprawie ustalenia procedury organizacji i udziela[ ]1239 kB2018-05-03 21:11
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.31.2017 w sprawie przeniesień dokonanych w planie finansowy)Zarządzenie SP16.021.31.2017 w sprawie przeniesień dokonanych w planie finansowy[ ]42 kB2018-05-03 21:12

Wykaz zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. J. Korczaka w Rudzie Śląskiej

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.19.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.19.2016.pdf[ ]97 kB2017-01-06 13:24
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.18.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.18.2016.pdf[ ]216 kB2017-01-06 13:24
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.16.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.16.2016.pdf[ ]272 kB2017-01-06 13:24
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.15.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.15.2016.pdf[ ]712 kB2017-01-06 13:24
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.14.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.14.2016.pdf[ ]1208 kB2017-01-06 13:25
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.13.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.13.2016.pdf[ ]101 kB2017-01-06 13:25
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.12.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.12.2016.pdf[ ]59 kB2017-01-06 13:25
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.11.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.11.2016.pdf[ ]81 kB2017-01-06 13:25
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.10.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.10.2016.pdf[ ]382 kB2017-01-06 13:25
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.09.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.09.2016.pdf[ ]307 kB2017-01-06 13:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.08.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.08.2016.pdf[ ]58 kB2017-01-06 13:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.07.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.07.2016.pdf[ ]56 kB2017-01-06 13:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.06.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.06.2016.pdf[ ]43 kB2017-01-06 13:26

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 zarządzeń dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.13.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.13.2015.pdf[ ]563 kB2015-11-28 10:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.12.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.12.2015.pdf[ ]50 kB2015-11-28 10:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.11.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.11.2015.pdf[ ]998 kB2015-11-28 10:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.10.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.10.2015.pdf[ ]268 kB2015-11-28 10:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.09.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.09.2015.pdf[ ]49 kB2015-11-28 10:26
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.08.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.08.2015.pdf[ ]232 kB2015-11-28 10:27
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.07.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.07.2015.pdf[ ]325 kB2015-11-28 10:27
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.06.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.06.2015.pdf[ ]57 kB2015-11-28 10:27
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.05.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.05.2015.pdf[ ]462 kB2015-11-28 10:27
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.04.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.04.2015.pdf[ ]1005 kB2015-11-28 10:28
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.03.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.03.2015.pdf[ ]367 kB2015-11-28 10:28
Pobierz plik (Zarządzenie SP.021.01.2015.pdf)Zarządzenie SP.021.01.2015.pdf[ ]22 kB2015-11-28 10:28
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.01.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.01.2016.pdf[ ]127 kB2016-03-10 19:48
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.02.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.02.2016.pdf[ ]72 kB2016-03-10 19:48
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.03.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.03.2016.pdf[ ]38 kB2016-03-10 19:48
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.04.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.04.2016.pdf[ ]152 kB2016-03-10 19:49
Pobierz plik (Zarządzenie SP16.021.05.2016.pdf)Zarządzenie SP16.021.05.2016.pdf[ ]71 kB2016-03-10 19:49

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information